שימוש בחוקר פרטי עקב חשד להפרה של הסכם גירושין

הליך הגירושין אינו הליך נעים בלשון המעטה. מעבר להשלכות שישנן על בני הזוג, ישנן השלכות קשות ואף קשות יותר על ילדיהם. ההליך כרוך לא פעם בהוצאות כבדות, בזמן אבוד ובעוגמות נפש לא פשוטות.

במדינה בה אחוזי הגירושין גבוהים ממילא וממשיכים לנסוק, ישנה חשיבות יוצאת דופן לניהול הסכם הגירושין, זאת בהנחה והסיכוי בו ההסכם הגמור יניח את הדעת של שני הצדדים, אינו גבוה.

רוב במחלוקות נוגעות לחלוקת הרכוש, מזונות והסכמי משמורת. הנושאים הללו בהסכמי הגירושין מהווים כאמור את סלע המחלוקת, אולם לעיתים נוספים נושאים אחרים, כמו פריטים בעלי ערך סנטימנטלי או אפילו חיית המחמד המשפחתית.

המקרים הלא בודדים בהם לא הצליחו הצדדים להגיע לכדי הבנה והסכמה הדדית, מגיעים לבסוף לפתחו של בית המשפט לצורך הכרעה.

בשל כך התפתחה תופעה במרכזה משתמש אחד הצדדים (או שניהם), בשירותיו של חוקר פרטי. שימוש בחוקר פרטי נותן יתרון בהליך הגירושין במידה והוא חושף את בגידת אחד מבני הזוג או הסתרה של מקורות מימון.

אולם, תופעה זו התרחבה בשנים האחרונות והיא כוללת שימוש בחוקר פרטי גם לאחר חתימת הסכם הגירושין, על מנת לחקור מקרים בהם חלה הפרה של ההסכם.

להסכם גירושין מעמד ייחודי בעולם המשפט, משום שהפרת הסכם זה מהווה הפרה של פסק דין.

הסכם העוסק בענייני גירושין עצמם ובענייני הכתובה, בהסדרי משמורת, במזונות ובחלוקת רכוש, הפרת ההסכם מאפשרת פנייה של הצד המוכיח את ההפרה להליכים של הוצאה לפועל,

או לנקיטת צעדים כגון פקודות מאסר, עיקולים,

צו עיכוב יציאה מהארץ וכיוצא בזה כנגד הצד המפר. בשל תוקפו של ההסכם כפסק דין, הפרתו אינה מומלצת כלל וכלל.

בהכירנו את משמעות ההסכם, ניתן להבין את תרומתו של חוקר פרטי בשלב זה. במקרים בהם לדוגמה,

הסתיר אחד הצדדים פרטים לגבי הכנסתו והונו בעת חתימת הסכם הגירושין. מאחר וכל ענייני חלוקת הרכוש והמזונות לקוחים מהצהרתם של בני הזוג על הכנסותיהם ונכסיהם,

הוכחה לגבי רכוש נסתר או הכנסה נוספת, עלולה להצביע על הפרת ההסכם ועל כן תביא לסנקציות כלפי הצד המפר כגון הגדלה/הקטנה של דמי המזונות וכדומה.

חוקר פרטי יוכל במקרים נדירים ומועטים לגלות פרטים על אחד מבני הזוג אשר יוכלו להשפיע אף על הסכמי המשמורת.

במידה והוא מציג הוכחות כי הצד בעל המשמורת אינו ראוי נסיבות נפשיות או אחרות לגדל את הילדים. חוקר פרטי יוכל להוכיח הפרה של הסכמי הראייה,

לדוגמה במקרה ובן הזוג בעל המשמורת התחייב לא להרחיק את מגוריו לרדיוס מסוים ממקום מגוריו של הצד השני ונכשל לעשות כן.

ישנם אם כן, כמה וכמה דוגמאות למקרים בהם חוקר פרטי יכול להיות לעזר עבור אחד הצדדים בהם צריכה לבוא הוכחה להסכם גירושין.