בפוליסות דירה ועסקים

סוגי חקירות הביטוח בפוליסות דירה ועסקים

למשרד וילקו חקירות ניסיון של מאות חקירות ביטוח של גניבות, פריצות לדירות ועסקים, שריפות והצתות עבור רוב חברות הביטוח בארץ.

במקרים רבים אותרו מבוטחים שניסו לביים תביעות ומאידך לא פעם עלה בידנו לאתר סחורה שנגנבה ולהשיבה לבעליה ו/או לחברת הביטוח.

חלקם של המקרים אודות הפריצות לעסקים, גניבות, פריצות לדירות, שריפות והצתות של עסקים ראו אור בטור "חוקר פרטי" בירחון סוכן הביטוח של לשכת סוכני הביטוח.

חלקם של המקרים אף ראה אור בספרו של הכתב הפלילי של עיתון ידיעות אחרונות בוקי נאה.

 בחקירת תביעה אודות פריצה לדירה או פריצה לעסק על החוקר לברר תחילה את נסיבות האירוע, האם הן נשמעות סבירות והגיוניות, לברר ולבדוק את עמידתו של המבוטח בתנאי פוליסת הביטוח בכלל ותנאי המיגון בפרט.
 
יש לבדוק את גרסת המבוטח מול עדים נוספים ולמעשה תפקידו של החוקר הפרטי הינו לאמת או להזים את גרסת המבוטח.
 
בסיכום דוח החקירה שיועבר לחברת הביטוח יש להוכיח את הטענה, באם החוקר ממליץ לשפות את התביעה עליו להוכיח את טיעוניו בעובדות ממשיות ובאם מנגד יניח על סמך הממצאים כי יש להמליץ על דחיית התביעה, גם במקרה זה על החוקר לתמוך את המלצתו בראיות.
בשביל לאשש את החשד בחקירה יש צורך בראיות חותכות
במקרים בהם ישנן ראיות ממשיות לדחיית התביעה על החוקר לעמת את המבוטח עם הסתירות ועם הראיות ולנסות להביאו לוותר על תביעתו.
 
למשרד וילקו חקירות ניסיון רב בהוכחת תביעות כזב ובהבאת מבוטחים לויתור על תביעתם, דבר החוסך לכל הצדדים זמן וכסף ובעיקר זמן שיפוטי ובירוקרטיה מיותרת של ערכאות שיפוט.
 
ישנם מנגד לא מעט מקרים שעל פניו נראה כי מדובר בתביעה לא הגיונית וגם במקרה זה חקירה טובה תבהיר את הספקות ותאפשר לחברת הביטוח לפעול בבהירות מול תביעה שבתחילה נראתה בלתי הגיונית ובלתי סבירה.
 
החוקר הפרטי הפועל בשם ומטעם חברת הביטוח חייב להיות אובייקטיבי ונטול פניות ולעשות את החקירה ביושר מוחלט.
 
חקירה טובה היא חקירה שמסתיימת בדוח, שבסיכום מומלץ לשלם או לדחות את התביעה והמסקנה מגובה כאמור בראיות ממשיות ו"סוגרת" את הטיפול בתביעה כאמור.